parallax background

Psychoterapia indywidualna

Psychoterapia integracyjna to forma pomocy skierowana do osób dorosłych doświadczających różnego rodzaju trudności osobistych. Podczas psychoterapii następuje wiele korzystnych zmian – pacjent modyfikuje swój dotychczasowy, niesłużący mu sposób myślenia, uczy się nowych zachowań i umiejętności osobistych, rozładowuje napięcia emocjonalne. Psychoterapia służy rozwojowi osobistemu, pomaga w poszerzaniu samoświadomości i zrozumieniu problemów dotyczących różnych sfer życia pacjenta.

Psychoterapia to skuteczna metoda leczenia zaburzeń związanych ze zdrowiem psychicznym i emocjonalnym. W nurcie integracyjnym psychoterapii uznaje się, że podłoże trudności może być bardzo różne, nie istnieje więc jeden właściwy sposób pracy z nimi. Psychoterapeuta świadomie korzysta z dorobku różnych podejść terapeutycznych, mając do dyspozycji szeroki wachlarz metod i technik. To, jakie elementy danego nurtu wybiera, zależy od potrzeb i preferencji konkretnej osoby, której pomaga, a także od rodzaju trudności, jaką ta osoba zgłasza. Najważniejszym czynnikiem w mojej pracy z pacjentem jest budowanie i rozwijanie empatycznej relacji z pacjentem w ten sposób, by mógł się on poczuć w pełni akceptowany i rozumiany. Dzięki lepszemu rozumieniu pacjenta jest możliwe dobranie jak najbardziej odpowiednich technik i metod terapeutycznych dostosowanych do konkretnej osoby i trudności, z jaką do mnie przychodzi.

Terapia w nurcie integracyjnym polega na identyfikacji kwestii, które negatywnie wpływają na emocje i uczucia pacjenta. Istotą psychoterapii jest budowanie uzdrawiającej relacji poprzez empatyczne rozumienie osoby, jaką jest klient. Dzięki pracy z terapeutą pacjent wzmacnia swoją pewność siebie, uczy się nowych zachowań i reakcji na pojawiające się problemy i trudności. Dzięki stałemu pogłębianiu kontaktu z własnymi emocjami i rozwijaniu samoobserwacji jest w stanie lepiej rozumieć siebie oraz swoje potrzeby. Podczas psychoterapii następuje wiele korzystnych zmian – modyfikujemy dotychczasowy, niesłużący nam sposób myślenia, uczymy się nowych zachowań i umiejętności, rozładowujemy napięcia emocjonalne. Psychoterapia to zarówno droga będąca pomocną w uporaniu się z doświadczanymi trudnościami, jak również prowadząca do rozwoju umiejętności osobistych związanych z własnym rozwojem życiowym.

POTRZEBUJESZ POMOCY?

Napisz do mnie


Wysyłając formularz wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu przez Język Empatii - gabinet psychoterapii i pomocy psychologicznej Patrycja Nosel. W każdej chwili możesz odwołać swoją zgodę. Podanie danych wprowadzonych w formularzu kontaktowym jest dobrowolne, ale niezbędne do udzielenia odpowiedzi na przesłaną przez Ciebie wiadomość.

Umów się