parallax background

O psychoterapii w nurcie integracyjnym - w jaki sposób będziemy pracować?

Warto zacząć od tego, co nazywamy w psychoterapii problemem, a co jego przyczyną. Problemem może być z reguły wszystko to, z czym człowiek sobie nie radzi konstruktywnie w życiu, bo np. coś sprawia, że nie zaspokaja on swoich wszystkich potrzeb (w relacjach z innymi ludźmi lub w relacji z samym sobą).

Przyczyn tych problemów upatrujemy w tym, w jaki sposób człowiek funkcjonuje w swoim życiu - w jaki sposób myśli o sobie, o innych i o świecie, co czuje względem siebie i innych, jakie zachowania podejmuje w różnych sytuacjach życiowych, jakie te sytuacje wywołują w nim emocje, jakimi wyborami się kieruje, czy jest świadomy swoich potrzeb i realizuje je, jakie ma potrzeby i jak silne itd.

To, w jaki sposób człowiek funkcjonuje w życiu dorosłym jest w dużej mierze zdeterminowane tym, czego doświadczył po 1 - w okresie dzieciństwa, po 2 - w okresie dojrzewania i po 3 – w swoim późniejszym życiu.

Mówiąc o doświadczaniu mam na myśli - to, co myślał i odczuwał w konkretnych sytuacjach i w relacjach z bliskimi oraz to, w jaki sposób nauczył się na to reagować.

Doświadczenia osobiste pojawiają się i przemijają, ale ich ślady zapisują się i utrwalają w psychice. Te "zapisy" kształtują ważne formy organizacji funkcjonowania człowieka współtworzące jego osobowość.

Te formy, o których mowa, mogą być pozytywne lub przyczyniać się do tworzenia problemów. Możemy je określać jako schematy funkcjonowania, na które składają się różne sposoby widzenia siebie i świata oraz emocjonalne i behawioralne sposoby reagowania na to. Te negatywne utrudniają dokonywanie dobrych wyborów życiowych, realizowanie swoich prawdziwych potrzeb i swoich potrzeb w relacjach z innymi, powodują przykre stany emocjonalne.

W terapii koncentrujemy się m. in. na zmianie negatywnych schematów funkcjonowania i wzmacnianiu tych pozytywnych, korzystnych – każdy człowiek ma takie, które mu pomagają i takie, które przeszkadzają.

Negatywne schematy powstają na skutek negatywnych doświadczeń z przeszłości i w relacjach z bliskimi osobami (po 1 - z okresu dzieciństwa, po 2 – z okresu dojrzewania i po 3 - w kolejnych etapach życia) oraz na skutek niezaspokojonych podstawowych potrzeb emocjonalnych.

Mówiąc tu o potrzebach, mam na myśli:

  • potrzebę bezpiecznego przywiązania (czyli stworzenia relacji bezpiecznej, w której możemy doświadczać troski, opieki i akceptacji ze strony bliskich),
  • potrzebę autonomii, kompetencji i posiadania własnej tożsamości,
  • potrzebę wolności wyrażania swoich prawdziwych uczuć i potrzeb,
  • potrzebę spontaniczności i zabawy,
  • potrzebę realistycznych granic i samokontroli.

Aby terapeuta mógł podążać za klientem w odpowiednim kierunku czyli w takim, aby klient uzyskiwał coraz lepszy kontakt ze sobą i lepsze rozumienie tego, w jaki sposób funkcjonuje i dlaczego, oraz aby wspólnie z terapeutą mogli zrozumieć, w jaki sposób powstały jego schematy, by je później zmieniać, potrzebne jest opowiadanie o swojej osobistej przeszłości i o tym, jak jej doświadczał. Istone jest też prowadzenie rozmów o tym, jak klient doświadcza aktualnych sytuacji życiowych i kontaktu ze sobą "tu i teraz", a także komunikowanie się na temat relacji z terapeutą - tego, jak się w niej czuje, co myśli na jej temat, jakie ma obawy, oczekiwania, potrzeby itd.

Aby móc wprowadzać jakiekolwiek zmiany w tych schematach, które Nam nie służą, potrzebne jest uzyskiwanie nowych, lepszych doświadczeń, które będą korygowały niekorzystne wpływy dawnych doświadczeń, co jest możliwe w trakcie kontaktu terapeutycznego.

Aby to robić, potrzebne jest przypominanie sobie osobistej przeszłości oraz wszelkie wyobrażeniowe formy pracy nad tym, ponieważ wtedy stopniowo "rozluźnia się" grunt, na którym "wyrosły" niekorzystne schematy. Dzięki temu klient może uzyskiwać nowe, korygujące doświadczenia.

Jednak aby jakiekolwiek korektywne doświadczenia uzyskiwać w trakcie psychoterapii, potrzeba poczucia zaufania i bezpieczeństwa w relacji między terapeutą i klientem, co też prowadzi do rozpoznawania uporczywych schematów funkcjonowania i stopniowego uczenia się umiejętności ich świadomego monitorowania przez pacjenta, co z kolei stwarza możliwość wprowadzania w nich realnych zmian.

Następuje także czas na "przepracowywanie" tych doświadczeń i uwewnętrznionych relacji z ważnymi osobami, które te schematy utrwalały. Dzieje się to z pomocą terapeuty, który proponuje wykorzystanie w tym celu różnych technik wyobrażeniowych i dramatyzacyjnych.

Całość tych działań prowadzi więc do "osłabiania" działania schematów i ich wpływu na życie i osobiste wybory klienta, tworzy okazję do racjonalnego planowania i wprowadzania zmian w realiach życiowych, uczenia się radzenia sobie z trudnościami w inny, lepszy od poprzednich sposób.

POTRZEBUJESZ POMOCY?

Napisz do mnie


Wysyłając formularz wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu przez Język Empatii - gabinet psychoterapii i pomocy psychologicznej Patrycja Nosel. W każdej chwili możesz odwołać swoją zgodę. Podanie danych wprowadzonych w formularzu kontaktowym jest dobrowolne, ale niezbędne do udzielenia odpowiedzi na przesłaną przez Ciebie wiadomość.

Umów się