parallax background

O mnie

KILKA SŁÓW O MNIE

Patrycja Nosel


Jestem psychologiem oraz psychoterapeutą pracującym w podejściu integracyjnym. Wychodzę z założenia, że każdy człowiek jest złożoną indywidualnością, dlatego w swojej pracy z pacjentami wykorzystuję dorobek różnych nurtów psychoterapeutycznych. Dużo uwagi poświęcam budowaniu empatycznej relacji z klientem, w której ma on okazję odczuć z mojej strony bezwarunkowy szacunek, nieoceniającą akceptację, bezwzględną dyskrecję oraz autentyczne zaangażowanie. Uważnie słucham i starając się jak najlepiej zrozumieć klienta dobieram techniki terapeutyczne odpowiednie do jego osobowości oraz trudności, z którą do mnie przychodzi.


Obecnie jestem w trakcie szkolenia certyfikacyjnego, które odbywam w Profesjonalnej Szkole Psychoterapii mieszczącej się w Instytucie Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Warszawie. Program posiada akredytację Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

W trosce o dobro klienta oraz zgodnie z przyjętymi standardami swoją pracę poddaję regularnej superwizji. Dbam o to, by stale uzupełniać oraz weryfikować swoją wiedzę, umiejętności, a także stale rozwijać swoje rozumienie pacjenta.


W zakresie psychoterapii pracuję z osobami dorosłymi, doświadczającymi różnego rodzaju trudności osobistych. Pomagam osobom zmagającym się z lękiem, zaburzeniami nastroju i osobowości, cierpiącymi z powodu depresji, smutku, nerwicy, traumy, nieradzącymi sobie ze stresem, napięciem emocjonalnym, poczuciem straty i osobom doświadczającym różnego rodzaju kryzysów życiowych. Pracuję również z klientami borykającymi się z obniżoną samooceną i niezadowoleniem z własnego życia, trudnościami w relacjach z innymi ludźmi bądź przeszkodami w rozwoju osobistym.
Podczas Naszych spotkań pogłębisz kontakt z własnymi emocjami, przez co będziesz lepiej rozumiał siebie oraz swoje potrzeby. Podczas psychoterapii następuje wiele korzystnych zmian – modyfikujemy dotychczasowy, niesłużący nam sposób myślenia, uczymy się nowych zachowań i umiejętności, rozładowujemy napięcia emocjonalne. Psychoterapia to zarówno droga będąca pomocną w uporaniu się z doświadczanymi trudnościami, jak również prowadząca do rozwoju umiejętności osobistych związanych z własnym rozwojem życiowym.

Jako psycholog posiadam doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą, a także ich rodzicami, wyniesione m. in. z pracy w przedszkolach, poradni psychologiczno-pedagogicznej, młodzieżowym ośrodku wychowawczym, szkole podstawowej specjalnej oraz gimnazjum specjalnym, a także placówce opiekuńczo-wychowawczej. Nabyłam również doświadczenie w pracy terapeutycznej z osobami wykluczonymi społecznie, borykającymi się z dużymi trudnościami osobistymi i relacyjnymi, osobami długotrwale bezrobotnymi..

Oprócz konsultacji psychologicznych oraz psychoterapii osób dorosłych oferuję pomoc psychologiczną dla dzieci i młodzieży: diagnostykę, konsultacje psychologiczne oraz krótkoterminową terapię psychologiczną ukierunkowaną na wsparcie w przeżywanych trudnościach oraz pomoc w wypracowaniu sposobów poradzenia sobie z występującymi problemami. Pomagam także rodzicom poprzez indywidualne konsultacje wychowawcze. .


Pomoc
psychologiczna

Profesjonalna pomoc psychologiczna skierowana jest do osób znajdujących się w kryzysowej sytuacji, borykających się z trudnościami osobistymi bądź problemami życiowymi, z trudnością w przystosowaniu się do nowych okoliczności.

Zobacz więcej ...

Psychoterapia
indywidualna

Psychoterapia integracyjna to forma pomocy skierowana do osób dorosłych doświadczających różnego rodzaju trudności osobistych.

Zobacz więcej ...

Konsultacje
i poradnictwo

Podczas konsultacji następuje analiza natury problemu, z którym klient przychodzi, aby znaleźć najlepszy sposób jego rozwiązania.

Zobacz więcej ...

Diagnostyka
psychologiczna

Diagnoza psychologiczna to proces, w ramach którego psycholog w oparciu o odpowiednie narzędzia diagnostyczne stara się rozpoznać mechanizmy funkcjonowania osoby badanej, aby wyjaśnić pojawiające się problemy oraz przewidywać możliwości i sposób ich zmiany.

Zobacz więcej ...
POTRZEBUJESZ POMOCY?

Napisz do mnie


Wysyłając formularz wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu przez Język Empatii - gabinet psychoterapii i pomocy psychologicznej Patrycja Nosel. W każdej chwili możesz odwołać swoją zgodę. Podanie danych wprowadzonych w formularzu kontaktowym jest dobrowolne, ale niezbędne do udzielenia odpowiedzi na przesłaną przez Ciebie wiadomość.

Umów się