parallax background

O mnie i o hipnoterapii

KILKA SŁÓW O MNIE I O METODZIE POMOCY, JAKĄ JEST HIPNOTERAPIA

Nazywam się Patrycja Nosel i jestem dyplomowanym psychologiem, psychoterapeutą w trakcie procesu certyfikacji (nurt integracyjny; akredytacja PTP, PTP i PSPI) oraz certyfikowanym hipnoterapeutą (IBHEC, NGH, Omni Hypnosis Training Center). Od lat pomagam osobom cierpiącym z powodu problemów osobistych, relacyjnych, zaburzeń lękowych, depresyjnych, osobowości i innych trudności o podłożu emocjonalnym i behawioralnym. Prowadzę psychoterapię indywidualną osób dorosłych w nurcie integracyjnym, co oznacza, że w swojej pracy z klientem wykorzystuję różnorodne metody pomocy terapeutycznej, odpowiednie do rodzaju problemu oraz indywidualności każdej osoby, która do mnie przychodzi. Pomagam także dzieciom, młodzieży i rodzicom w przezwyciężaniu różnorodnych trudności wynikających z problemów wychowawczych lub/i z zaburzeń emocji i zachowania. Prowadzę też hipnoterapię, która jest krótkoterminową formą pomocy terapeutycznej w przezwyciężaniu różnych problemów osobistych.


Z mojej perspektywy i doświadczenia zawodowego wynika, że z problemami różnej natury, zarówno emocjonalnej, behawioralnej czy wynikającymi z trudności na poziomie relacji międzyludzkich, można pracować terapeutycznie na (ogólne) dwa sposoby.

Jednym z nich jest psychoterapia, która pomaga klientom osiągać pożądaną zmianę na poziomie umysłu świadomego. Ten sposób pomagania jest efektywny i skuteczny, o ile pacjent posiada gotowość do pracy nad często trudnymi aspektami samego siebie i swoich różnych, często bolesnych doświadczeń oraz cierpliwość. Cierpliwość, ponieważ taka zmiana, zanim „zakorzeni się” trwale w sferze umysłu podświadomego, potrzebuje czasu i nie lada wysiłku – w tym czasie mogą powracać dawne schematy funkcjonowania i ten proces spowalniać lub utrudniać. Dlatego psychoterapia jest drogą niełatwą i raczej długoterminową, choć bardzo skuteczną dla osób, które rzeczywiście się w ten proces zaangażują.

Drugim sposobem jest hipnoterapia, która umożliwia klientom osiąganie pożądanych zmian od razu od strony umysłu podświadomego. Dlatego jest terapią krótkoterminową – to, co zostanie zmienione od razu na poziomie podświadomości, pozostawia trwałe zmiany na poziomie emocji i nawyków, dlatego klient już po kilku sesjach (czasem nawet jednej sesji) może osiągnąć satysfakcjonującą go zmianę – uśmierzenie objawów psychologicznych czy psychosomatycznych. W hipnoterapii wykorzystuje się hipnozę, która wbrew wielu błędnym przekonaniom niektórych osób, jest zjawiskiem zupełnie normalnym dla wszystkich ludzi. Stanów hipnozy doświadczamy bowiem w wielu momentach życia, gdy koncentrujemy całą swoją uwagę na pochłaniającej czynności, np. podczas czytania pasjonującej książki lub słuchania porywającego utworu muzycznego.


Kiedy wchodzimy w stan hipnozy, koncentrujemy się na określonych bodźcach. Świadomość bodźców pochodzących spoza obszaru naszej uwagi „tu i teraz” jest wówczas znacznie ograniczona, a krytyczny osąd danej osoby zostaje częściowo zawieszony. Oznacza to, że w hipnozie, pracując bezpośrednio z umysłem podświadomym, omijamy problem działania według utartych schematów, które zbudowaliśmy w oparciu o naszą wiedzę i doświadczenie. Innymi słowy, hipnoza daje nam przestrzeń, w której umysł podświadomy jest wolny, by wypracować nowe rozwiązania, działania i nowy, konstruktywny sposób postrzegania swojego życia i otaczającego świata.

Aby przybliżyć zjawisko hipnozy i hipnoterapii, nie sposób nie wspomnieć o Naszym umyśle.
Jaki jest Nasz umysł?

Leczenie zaburzeń lękowych i emocjonalnych:

depresji, fobii, nerwic, nadmiernego stresu, zespołu stresu pourazowego PTSD, cPTSD, ASD, terapia traumy, bezsenności (Pomoc w przezwyciężaniu lęku o różnym podłożu oraz innych ograniczających emocji – poczucia bezradności, przygnębienia, poczucia winy, krzywdy, poczucia straty)

Leczenie uzależnień

(Pomoc w przezwyciężaniu nałogów i innych niekorzystnych nawyków)

Leczenie zaburzeń osobowości i zaburzeń behawioralnych

(w tym zaburzeń odżywiania)

Pomoc w przezwyciężaniu objawów psychosomatycznych

Pomoc w osiąganiu lepszych wyników w różnych dziedzinach życia

(Rozwój osobisty, wzmacnianie poczucia własnej wartości, poprawa wyników w nauce)

POTRZEBUJESZ POMOCY?

Napisz do mnie


Wysyłając formularz wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu przez Język Empatii - gabinet psychoterapii i pomocy psychologicznej Patrycja Nosel. W każdej chwili możesz odwołać swoją zgodę. Podanie danych wprowadzonych w formularzu kontaktowym jest dobrowolne, ale niezbędne do udzielenia odpowiedzi na przesłaną przez Ciebie wiadomość.

Umów się