Diagnostyka psychologiczna

Diagnoza psychologiczna to proces, w ramach którego psycholog w oparciu o odpowiednie narzędzia diagnostyczne (wywiad psychologiczny, obserwację, wybrane kwestionariusze i testy) stara się rozpoznać psychologiczne mechanizmy funkcjonowania osoby badanej, aby wyjaśnić pojawiające się problemy oraz przewidywać możliwości i sposób ich zmiany. Jest to także sposób na poznanie własnych predyspozycji psychologicznych.

W gabinecie wykonuję badanie osobowości, które pozwala stworzyć charakterystykę psychologiczną osoby badanej, poznać jej profil osobowościowy, wyróżnić mocne i słabe strony jej funkcjonowania.

Badanie intelektu (ilorazu inteligencji) z kolei pozwala określić poziom inteligencji osoby badanej oraz oszacować sprawność wybranych funkcji poznawczych, np. koncentracji uwagi, pamięci, myślenia abstrakcyjnego, spostrzegania.

Badanie preferencji zawodowych pozwalając na diagnozę preferencji w zakresie zainteresowań typami czynności oraz warunków pracy pomoże w wyborze kierunku kształcenia lub w wyborze zawodu, czy też podjęciu decyzji o zmianie kwalifikacji osoby badanej.

Na życzenie klienta wystawiam także pisemne opinie psychologiczne na podstawie analizy oraz interpretacji przeprowadzonego badania psychologicznego.

POTRZEBUJESZ POMOCY?

Napisz do mnie


Wysyłając formularz wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu przez Język Empatii - gabinet psychoterapii i pomocy psychologicznej Patrycja Nosel. W każdej chwili możesz odwołać swoją zgodę. Podanie danych wprowadzonych w formularzu kontaktowym jest dobrowolne, ale niezbędne do udzielenia odpowiedzi na przesłaną przez Ciebie wiadomość.

Umów się